Hướng dẫn thanh toán

Quý khách chuyển tiền đến một trong các tài khoản ngân hàng sau:

Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Webvi Việt Nam.
Số tài khoản: 0691000404279
Ngân hàng: VIETCOMBANK (Chi nhánh: Hà Nội)

Chủ tài khoản: Đào Xuân Thanh
Số tài khoản: 0011004058277
Ngân hàng: VIETCOMBANK (Chi nhánh: Hà Nội)
Chủ tài khoản: Đào Xuân Thanh
Số tài khoản: 79316474
Ngân hàng: VPBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hà Nội)

Quý khách cần lưu ý:

  • Quý khách vui lòng ghi rõ mã đơn hàng cần thanh toán và số điện thoại đã dùng đặt hàng (Mã đơn hàng + Số điện thoại) trong phần "Nội dung thanh toán".
  • Dịch vụ chỉ được đăng ký /gia hạn khi nhận được thanh toán và thông tin chính xác đầy đủ.