Hướng dẫn thanh toán

Chuyển Khoản Ngân Hàng

Quý khách chuyển tiền đến một trong các tài khoản ngân hàng sau:

Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Webvi Việt Nam.
Số tài khoản: 0691000404279
Ngân hàng: VIETCOMBANK (Chi nhánh: Hà Nội)

Chủ tài khoản: Đào Xuân Thanh
Số tài khoản: 0011004058277
Ngân hàng: VIETCOMBANK (Chi nhánh: Hà Nội)
Chủ tài khoản: Đào Xuân Thanh
Số tài khoản: 79316474
Ngân hàng: VPBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hà Nội)

Quý khách cần lưu ý:

  • Quý khách vui lòng ghi rõ mã đơn hàng cần thanh toán và số điện thoại đã dùng đặt hàng (Mã đơn hàng + Số điện thoại) trong phần "Nội dung thanh toán".
  • Dịch vụ chỉ được đăng ký /gia hạn khi nhận được thanh toán và thông tin chính xác đầy đủ.

Thanh Toán Bằng Thẻ ATM Ngân Hàng Nội Địa

Chấp nhận thanh toán các loại thẻ thanh toán nội địa (Thẻ ATM) do các ngân hàng phát hành.

Lợi ích:
  • Thực hiện giao dịch thanh toán hoàn toàn trực tuyến, đơn giản thuận tiện cho khách hàng.
  • An toàn bảo mật cho khách hàng trong thanh toán.
  • Dịch vụ được kích hoạt ngay khi thanh toán thành công.