Tin công nghệ

Email Hosting là gì?

Email Hosting là gì?

Email Hosting là không gian lưu trữ được chia nhỏ từ máy chủ vật lý trên đó sẽ cài đặt các phần mềm chuyên biệt dùng cho dịch vụ Email.
02/10/2022
Web Hosting là gì?

Web Hosting là gì?

Web hosting là không gian lưu trữ được chia nhỏ từ máy chủ vật lý giúp bạn đăng tải dữ liệu, xuất bản website, hoặc ứng dụng trên internet.
02/10/2022
Các giải pháp thay thế G suite Legacy

Các giải pháp thay thế G suite Legacy

Google thông báo ngừng cung cấp các tài khoản G Suite Legacy Free. Các chủ doanh nghiệp, tổ chức phân vân khi chọn nhà cung cấp tin cậy cho giải pháp thay thế.
11/09/2022
Thông báo thay đổi quy trình đăng ký domain .NAME.VN

Thông báo thay đổi quy trình đăng ký domain .NAME.VN

Theo lộ trình triển khai áp dụng định danh điện tử(eKYC) cho tên miền .VN để đơn giản hóa phần thủ tục hành chính của tên miền và tạo điều kiện thuận tiện cho người sử dụng.
11/09/2022